odpady przemysłowe

Odpady niebezpieczne, nazywane również przemysłowymi, są to resztki poprodukcyjne, które w kontakcie z organizmami żywymi i/lub środowiskiem stanowią dla niego zagrożenie. Aby odróżnić odpady przemysłowe od innych typów, określono kilka cech dla nich charakterystycznych. Są nimi na przykład:

  • reaktywność – skłonność odpadu do wchodzenia w niebezpieczne reakcje chemiczne z różnymi komponentami środowiska, które mogą prowadzić między innymi do eksplozji.
  • ekotoksyczność – jak w pierwszym przypadku, jest to łatwość odpadu do wchodzenia w niebezpieczne reakcje chemiczne, z tą jednak różnicą, że dotyczy długotrwałego wpływu na środowisko naturalne.
  • palność – tendencja substancji do samozapłonu.
  • korozyjność – w kontekście destrukcyjnego wpływu na konstrukcje.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (z późniejszymi poprawkami) reguluje kwestię przynależności konkretnych odpadów do tej grupy oraz określa zasady ich utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska.

Utylizacja odpadów niebezpiecznych

Restrykcyjne przepisy prawne mające na celu ochronę środowiska ściśle określają sposób przechowywania odpadów stanowiących zagrożenie. Bardzo duża część przedsiębiorców wytwarza ten typ odpadów w procesach produkcyjnych w swoich zakładach, ale nie ma specjalistycznych warunków do ich składowania. Pojawia się więc spory dylemat – jak podejść do sprawy, aby utylizacja odpadów przemysłowych przebiegła w sposób pozbawiony ryzyka dla środowiska oraz zagrożenia natury prawnej? Rozwiązaniem problemu są wyspecjalizowane w tej dziedzinie firmy. Zajmują się one odbiorem i przechowywaniem odpadów w prawidłowy sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak wybrać odbiorcę odpadów?

Większość przedsiębiorców nie ma możliwości składowania odpadów w prawidłowy sposób. Przechowywanie takich nieczystości w nieprawidłowych warunkach, bądź tym bardziej, nielegalne pozbywanie się ich grozi wysokimi karami. W tym celu przez większość przedsiębiorców zatrudniane są zewnętrzne firmy, które specjalizują się w odbiorze i utylizacji odpadów niebezpiecznych. Przedsiębiorstwa tego typu posiadają specjalistyczne certyfikaty upoważniające do utylizacji niebezpiecznych dla środowiska resztek, w jak najmniej szkodliwy sposób. Dodatkowo, niektóre z nich oferują na przykład: darmowy transport śmieci, opakowania na odbierane odpady, możliwość ich przygotowania i załadunku czy zniżki dla stałych klientów. Najważniejsze są jednak uprawnienia, jakie posiada dana korporacja, oraz dokumentacja przekazania odpadu przez nich wystawiana – stanowi ona zabezpieczenie prawne dla przedsiębiorcy, oraz gwarancję bezpieczeństwa dla środowiska.