Mobbing w pracy

Ponieważ nie wszyscy wiedzą, czym jest mobbing, wtedy wszczęcie postępowania w danej sprawie może być trudne. Dlatego warto najpierw wprowadzić definicję tego terminu. Zjawisko to polega na długotrwałym i uporczywym nękaniu. Może też zastraszać lub obrazić konkretną osobę. Główną konsekwencją tego rodzaju zachowań jest niższa samoocena i postrzeganie wartości swoich działań. W szerszym kontekście może dojść do poniżenia, ośmieszenia, izolacji, a nawet wykluczenia osoby molestowanej z grupy jako całości.

Gdzie zgłosić mobbing?

Znęcanie się należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, jeżeli: szef sam popełni przestępstwo lub kiedy zwierzchnik nie reaguje na zdyscyplinowanie pracownika dopuszczającego się bezprawia. Szkodliwe postępowanie można również zgłosić na policję lub prokuraturę, natomiast Rzecznik Praw Obywatelskich również może interweniować. A jeśli rząd nie działa Istnieją fundacje i organizacje pozarządowe, które udzielają bezpłatnej pomocy prawnej. Należą do nich m.in. Polskie Stowarzyszenie Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Krajowe Stowarzyszenie Przeciwdziałania Zastraszaniu. Pomocy w tej sytuacji będzie również Adwokat Prawo Pracy Wrocław.

Zastraszanie jest nie tylko nieprzyjemne, ale także jest bardzo szkodliwą formą przemocy. Może nie jest to łatwe, ale warto zająć się nawet najmniejszymi oznakami nadużycia. Pomoże to chronić siebie i innych przed najgorszymi konsekwencjami opisanego zachowania. Znęcanie się jest formą przemocy w miejscu pracy. Termin ten obejmuje wszelkie zachowania mające na celu poniżenie, ośmieszenie lub wykluczenie pracownika z zespołu. Przykłady takiego zachowania obejmują rozpowszechnianie złej reklamy na temat pracowników, wyśmiewanie się z zespołu i składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Mobbing w pracy – jak to udowodnić?

Niestety, mobbing w pracy jest tak powszechny, jak trudny do udowodnienia. Niektóre objawy są łatwiejsze do udowodnienia, a inne trudniejsze, więc wiele zależy w dużej mierze od rodzaju stosowanej przemocy. W przypadku innych form dobrym pomysłem jest zapisanie wszelkiego rodzaju nadużyć. Jeśli to możliwe, możesz również nagrywać takie sytuacje dyktafonem lub telefonem. Czasami także bardzo przydatne okazuje się monitoring w miejscu pracy. Warto również nie usuwać wiadomości mailowych ze swojej skrzynki lub zachować SMS-y.

Jak reagować na mobbing w pracy?

Wielunie robi z tym nic, ponieważ obawiają się brania za to głębokiej odpowiedzialności. Takie osoby boją się również pogorszenia sytuacji lub całkowitej utraty pracy. Wiele zależy również od tego, kto jest zaangażowany w nielegalną działalność. W przypadku współpracowników możesz zgłosić zastraszanie swojemu szefowi. Jeśli sam przełożony łamie przepisy prawa pracy, warto zebrać dowody. Warto też zgłaszać takie sytuacje, w przypadku, gdy nie dotyczy to bezpośrednio nas, ale innych pracowników.