pompa hydrauliczna

Pompa hydrauliczna jest ważną częścią układu hydraulicznego i zastąpiła stosowanie siłowników hydraulicznych w niektórych mechanizmach hydraulicznych. Może ona wytwarzać wysokie ciśnienie. Pompy hydrauliczne odgrywają ważną rolę w systemach hydraulicznych: zapewniają one przepływ cieczy, przenoszą energię z jednego miejsca do drugiego.

Regeneracja pomp hydraulicznych ma na celu zapewnienie, że wszystkie maszyny hydrauliczne mogą być używane przez długi czas. Regularne regeneracje pomp hydraulicznych pozwalają upewnić się, że układ hydrauliczny działa prawidłowo, zmniejszają czas przestojów i zapobiegają wypadkom.

Metody regeneracji pomp hydraulicznych obejmują: czyszczenie, kontrolę, naprawę części hydraulicznych, sprawdzenie ogólnego stanu pompy hydraulicznej, wymianę niektórych części wewnętrznych (jeśli jest to konieczne) i testowanie ciśnienia hydraulicznego w końcowym etapie.

Dlaczego czyszczenie jest jedną z najważniejszych czynności w procesie regeneracji pompy hydraulicznej?

Czyszczenie jest jedną z najważniejszych operacji w tym procesie. Większość układów hydraulicznych wykorzystuje olej jako środek smarny dla swoich elementów roboczych, takich jak trzonki zaworów, cylindry tłokowe itp. Ten płyn hydrauliczny jest mieszany z olejem hydraulicznym, który jest wtryskiwany do pomp hydraulicznych pod wysokim ciśnieniem. Dlatego też, maszyny hydrauliczne muszą być regularnie czyszczone, aby zapewnić, że są wolne od obcych materiałów. W tym celu można użyć środków czyszczących, ale większość pomp hydraulicznych używa specjalistycznego sprzętu do czyszczenia ich wewnętrznych części smarujących.

pompa hydrauliczna

Regeneracja pomp hydraulicznych – etapy regeneracji pompy

Pierwszym krokiem, jest demontaż urządzenia. Aby dokonać wyceny regeneracji pompy hydraulicznej, należy sprawdzić jak poważne są uszkodzenia, co da się naprawić lub zregenerować, a co pozostaje już tylko wymienić na nowe.

Podczas demontażu dokładnie opisywany jest każdy element, w celu wstępnego określenia co można naprawić, a co nadaje się tylko do wymiany. Po zebraniu tych informacji tworzony jest zakres planowanych prac, dokonywana jest wycena. Serwis na tym etapie uzgadnia z klientem, czy ten decyduje się na przedstawiony zakres prac.

Regeneracja rozpoczyna się od oczyszczenia wszystkich powierzchni, na których znajdują się materiały uszczelniające (nie powinno być na nich żadnych płynów eksploatacyjnych/olejów). To “chemiczne” czyszczenie może zająć sporo czasu w zależności od stopnia zabrudzenia. Po tym czasie następuje regeneracja hydrauliczna każdego elementu z osobna.

Regeneracja odbywa się zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, która dokładnie opisuje, jakich materiałów i narzędzi należy użyć. Jeśli normy te nie są przestrzegane (niewłaściwe komponenty lub montaż), regeneracja jest bezużyteczna. Każdy zregenerowany element jest testowany i sprawdzany pod kątem szczelności za pomocą próby ciśnieniowej powietrza.

Cała usługa trwa od momentu demontażu do momentu wykonania wszystkich kontroli funkcjonalnych i regulacji oraz sporządzenia osobnego raportu z analizy. Przed wysyłką, urządzenie przechodzi kolejną pełną kontrolę. Dopiero wtedy jest ona gotowa do wysyłki do klienta.

pompa hydrauliczna

Regeneracja pompy hydraulicznej – serwis hydrauliki siłowej

Proces regeneracji pompy hydraulicznej przeprowadzony przez doświadczony serwis hydrauliki siłowej, a to gwarantuje, że klient otrzymuje produkt wysokiej jakości w idealnym stanie technicznym. W tym przypadku można mieć pewność, że wymieniona jednostka będzie działać bezproblemowo i nie będzie sprawiać żadnych problemów podczas pracy lub bezpośrednio po instalacji. Zdecydowanie lepiej samemu nie podejmować się naprawy takich urządzeń jak pompa hydrauliczna. Do tego potrzebna jest szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu hydrauliki siłowej, która jest bardzo skomplikowaną dziedziną.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem maszyn budowlanych https://banat.pl/