dotacje

Dofinansowanie z funduszy unijnych to rozwiązanie, które wykorzystują mali, średni i duzi przedsiębiorcy a także grupy nieformalne, które chcą wprowadzić innowacje, sprawdzić pomysł lub przysłowiowo “zmienić świat na lepsze”. Unia Europejska wspiera programy z różnych dziedzin i na różnych obszarach. Sprawdź jak uzyskać dofinansowanie z Funduszy Europejskich i gdzie szukać wsparcia w wypełnianiu wniosków i innych dokumentów.

Aktywne programy dotacji unijnych, na które możesz składać wnioski

Jednym z aktywnych programów dotacji unijnych są ,,Granty na Eurogranty w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój”. Projekt ten skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i obejmuje wszystkie szesnaście województw. Głównym celem dofinansowania są usługi doradcze związane przede wszystkim z przygotowaniem studium wykonalności, biznes planu, spotkań organizacyjnych, a także wniosku o dofinansowanie. Maksymalna kwota, jaką można otrzymać wynosi 280 060 zł. Więcej o pozyskiwaniu środków z Funduszy Unijnych dowiesz się na https://www.a1europe.pl/pozyskiwanie-funduszy-unijnych-i-obsluga-dotacji-krakow/b_fhcm

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe ze Śląska mogą natomiast z powodzeniem ubiegać się o pozyskanie niezbędnych funduszy unijnych na wykonanie termomodernizacji budynków wielorodzinnych w ramach ,,Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”. Do 27 lipca istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie, które należy przeznaczyć na przykład na ocieplenie ścian, podłóg i dachów, wymianę okien i drzwi, przebudowa starego systemu grzewczego, zainstalowanie odnawialnych źródeł energii lub zlikwidowanie nieefektywnego źródła ciepła.

Ten sam termin składania wniosków ma również projekt ,,Dostępność szansą na rozwój”. Pozyskane fundusze unijne powinno się wykorzystać podczas udziału w dodatkowych szkoleniach i doradztwie.

Więcej czasu na niezbędne formalności mają natomiast osoby, które chcą skorzystać z dotacji ,,Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”, bowiem konkurs ten trwa do 30 grudnia bieżącego roku. Projekt skierowany jest do małych i mikro przedsiębiorstw, które zakończyły już proces inkubacji w platformie startowej, działającej w programie ,,Polska Wschodnia”. Przedsiębiorcy mogą liczyć nawet na milion złotych dofinansowania na rozwinięcie własnej działalności, a wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu. Propozycja dotyczy tych przedsiębiorców, które chciałyby wprowadzić swoje produkty na krajowy lub zagraniczny rynek i stopniowo zwiększać sprzedaż oferowanych przez siebie towarów. Pozyskane środki mogą zostać przeznaczone chociażby na zakup usług eksperckich bądź doradczych, pensje dla pracowników, którzy są zaangażowani w promocję lub projektowanie własnego przedsięwzięcia, zakup trwałych środków, materiałów i wartości prawnych oraz organizacji specjalnych działań promocyjno- informacyjnych. By przedsiębiorstwo kwalifikowało się do projektu musi spełniać następujące warunki: nie może być notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji, nie przejęło działalności innego przedsiębiorstwa, nie dokonało podziału zysku, nie powstało w wyniku połączenia. Na pomoc ze strony Unii Europejskiej mogą także liczyć osoby, które zrezygnowały z pracy na rzecz opieki nad dziećmi.

Dofinansowanie ,,powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3″ zakłada sfinansowanie części kosztów związanych z potomstwem poprzez pokrycie 91% wynagrodzenia niani sprawującej opiekę nad dziećmi. Wniosek złożyć można do 18 sierpnia bieżącego roku. Należy także wspomnieć o jednym z podstawowych funduszy Polityki Spójności- ,,Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim”, który został stworzony na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa. Fundusz ma na celu wsparcie społeczności nadmorskich poprzez wspieranie rybaków w zmianie na zrównoważone rybołówstwo czy finansowanie projektów, które przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy i podnoszenia jakości życia nadmorskich społeczności.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie z Funduszy Unijnych?

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych możliwe jest nie tylko dla osób fizycznych, ale również przedsiębiorstw różnej wielkości (małe, mikro, średnie i duże), organizacji, samorządów i innych podmiotów. O dotacje mogą ubiegać się więc chociażby związki zawodowe, izby gospodarcze, rolnicy, porty lotnicze, instytucje finansowe, uzdrowiska, zarządcy dróg, kluby sportowe, jednostki naukowe, uczelnie wyższe, wymiar sprawiedliwości, parki narodowe, przedszkola i służby ratownicze. Dofinansowanie dotyczy naprawdę rozmaitych dziedzin, bowiem obejmuje zatrudnienie, rozwój regionalny, pomoc humanitarną, rozwój obszarów wiejskich, badania naukowe oraz politykę morską. Będąc osobą fizyczną, która ubiega się o pozyskanie funduszy unijnych, warto pamiętać, że niepodważalnym warunkiem otrzymania pożądanych środków jest prowadzenie działalności gospodarczej. Jeśli nie spełniamy tego kryterium możemy korzystać z innych form wsparcia, na przykład szkoleń i pożyczek.