ubezpieczenie

Każda spółka kapitałowa, która ma poważne zobowiązania na rzecz osób i podmiotów trzecich, powinna zabezpieczyć się na wypadek roszczeń. Wynikają one najczęściej z błędów i niewłaściwie wypełnionych obowiązków osób zarządzających, a przecież błędy mogą przydarzyć się dosłownie każdemu. Wobec tego spółka może w ten sposób narazić się na pokaźne straty finansowe, więc ubezpieczenie członków zarządu może ich przed tym skutecznie ochronić. Oczywiście polisa ta nie jest obowiązkowa, jednak spółki z dużym kapitałem, powinny się na nią zdecydować. Co więc warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC członków zarządu?

Kogo takie ubezpieczenie chroni?

Jak sama nazwa wskazuje ubezpieczenie d&o jest głównie skierowane do członków zarządu jednak nie tylko. Jest to polisa zawierana przez spółkę, która ma chronić zarówno jej członków jak i jej organy zarządzające. Obecnie na rynku występuje wiele ofert tego typu polis, a każda z nich może wyróżniać się innym zakresem ochrony. Niemniej jednak polisa ta obejmuje głównie:

  • członków władzy spółki, a także rady nadzorczej oraz komisji
  • prokurentów, założycieli, a także dyrektorów bądź nawet osoby, które zajmują w danej spółce równorzędne stanowiska
  • likwidatorów spółki

Co ochrania ubezpieczenie członków zarządu?

OC członków zarządu powinno być rozsądnie dobrane. Dlaczego? Okazuje się, że umowa ubezpieczeniowa, która zostanie odpowiednio dobrana, pomoże nawet zabezpieczyć przed ewentualnymi stratami majątkowymi partnera/współmałżonka osoby z kadry, jeśli również i ona odpowiada za danego członka zarządu swoim majątkiem. Tak więc co ochrania OC członków zarządu? Otóż przede wszystkim tego typu polisa ubezpieczeniowa ma ochraniać jednakowo w momencie, kiedy zostaną wysunięte roszczenia odszkodowawcze względem członka spółki, a także takie ubezpieczenie ma zapewnić pokrycie kosztów ewentualnej ochrony w przypadku ewentualnego postępowania prawnego. Polisa ta obejmuje również możliwe kary administracyjne, które mogą być nałożone na osoby fizyczne, a także możliwe zaległości w rozliczeniach podatkowych wraz z kosztami, które zostały poniesione w wyniku próby odzyskania mienia.

Czy warto wykupić OC członków zarządu?

Bez wątpienia spółki które dysponują pokaźnym kapitałem powinny zdecydować się na ubezpieczenie członków zarządu. Błędy podczas wykonywania obowiązków mogą przydarzać się każdemu z nich, a posiadanie odpowiedniej polisy pozwoli skutecznie ochronić członków zarządu i ich mienie finansowe przed ewentualnymi stratami i konsekwencjami.